12proc
Kultūros pase – daugiau naujų paslaugų

paseKultūros ministro įsakymu patvirtintas naujas Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuriame – 835 naujos kultūrinės edukacijos paslaugos visų klasių mokiniams. Kultūros paso ekspertų komisija naujas kultūros įstaigų ir organizacijų, edukatorių ir menininkų pasiūlytas paslaugas atrinko vadovaudamasi Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, kuriame nustatyti paslaugų atrankos kriterijai.

Kultūros paso paslaugų administravimą sistemoje www.kulturospasas.lt užtikrins Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, administruojanti sukurtą Kultūrinės edukacijos sistemą, kurios dalis yra ir Kultūros pasas.

Atnaujintą Kultūros paso paslaugų rinkinį šiuo metu sudaro per 2900 kultūros renginių, edukacijų ir nuotolinių kultūrinės edukacijos paslaugų: fotografijos, kino, kultūros paveldo, etninės kultūros, architektūros, cirko, baleto, teatro, skulptūros, literatūros ir kitų sričių.

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę, rinkinys papildytas ir 232 tematinius prioritetus – Vilniaus ir Gedimino laiškų bei Klaipėdos krašto metus – atitinkančiomis paslaugomis.

Moksleiviai kartu su mokytojais ar individualiai edukacinius užsiėmimus pasirinks atsižvelgdami į jiems skiriamas lėšas, savarankiškai arba su grupe spręs, kokios srities ar vertės paslaugas užsisakyti.

Nacionalinei bibliotekai bendradarbiaujant su Kultūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis, blokų grandinės technologijos (angl. blockchain) pagrindu sukurta naujoji Kultūrinės edukacijos sistema užtikrina kultūrinės edukacijos paslaugų užsakymą ir apskaitą, taip pat suteikia unikalią galimybę moksleiviams turėti virtualią piniginę su valstybės skiriamomis lėšomis Kultūros paso programos paslaugoms.

Kultūros pasas – priemonė, leidžianti moksleiviams valstybės lėšomis lankytis kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose ir kitose pažintinėse bei edukacinėse kultūros veiklose. Atsižvelgiant į amžiaus grupę, moksleiviai kultūros ir meno paslaugomis gali pasinaudoti dalyvaudami kartu su klase ar grupe, o nuo 16 metų paslaugomis gali naudotis ir individualiai. Kultūros pasas skirtas mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programas. Kultūros paso programa pradėta įgyvendinti 2018-aisiais. 

Siekiant papildyti Kultūros paso paslaugų rinkinį nuo šių metų rugsėjo teikiamomis paslaugomis, birželį planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas naujoms paslaugoms.

Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ archyvo nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode