12proc
Suvoje (Fidžis) – Bažnyčios Okeanijoje žemyninis sinodo etapas

etapasSekmadienį, vasario 5 d., Bažnyčia Okeanijoje, apimanti Australiją, Naująją Zelandiją, Papua Naująją Gvinėją, Saliamono salas ir kitas Ramiojo vandenyno regiono vietas, pradėjo Sinodo žemyninį etapą. Jį inauguravo Romos kardinolo M. Czerni aukotos šv. Mišios. Delegatus video žinia pasveikino M. Grech, Sinodo generalinis sekretorius.

Pasak kardinolo M. Grech, sinodalumas veikia tada, kai yra orientuotas į tarnystės misiją. Jis paragino Okeanijos Vyskupų konferencijų delegatus dialoguoti, nes „dialogas yra vienintelis būdas Bažnyčiai augti. Dialogas tepasižymi atviru kalbėjimu ir nuolankiu klausymusi. Nebijokite kalbėti. Nebijokite klausytis, stenkitės priimti ir suprasti kitus. Ir nebijokite keisti nuomonės pagal tai, ką išgirdote“, – pažymėjo Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius.  

Kardinolas M. Czerny, Šventojo Sosto Tarnystės integraliai žmogaus pažangai diskasterijos prefektas, Mišių homilijoje aptarė krikščionišką pašaukimą būti pasaulio druska ir šviesa. Jis Okeanijos žemyninio etapo delegatams kalbėjo apie klimato kaitos ir sinodalumo iššūkių sąsajas. Anot jo, jei Fidžio kraštas, kuriame vyksta delegatų konferencija, liudija apie Dievo palaimintą kraštą – didelę gyvūnų rūšių ir žemės resursų įvairovę, antra vertus, liudija netvarų ir neteisingą išnaudojimą, kaip ir kitas problemas: piratavimą, jūrų taršą, pakrančių eroziją ir beviltišką klimato migrantų migraciją. Jis kvietė Okeanijos delegatus popiežiaus mokymo „Laudato si’“ šviesoje denonsuoti visas gamtai ir gyvybei gresiančias aplinkybes ir imtis priemonių kūrinijai saugoti. Pasak kardinolo, sinodalumas iš esmės reiškia pastoracinį ir misijinį Bažnyčios atsivertimą, mąstysenos, požiūrio ir struktūrų atnaujinimą, nes nūdieną to iš Bažnyčios laukia Dievas. Anot kardinolo M. Czerny, „turime sėti svajones, sužadinti pranašystes, vizijas ir viltį, įkvėpti pasitikėjimą, gydyti žaizdas, megzti santykius, pažadinti vilties aušrą“. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode