Motinos diena Ukrainoje. „Tegul šypsena sugrįžta į jų veidus“

motinos„Tegul šypsena sugrįžta į gražios, nuostabios ukrainietės motinos veidą!“, – Motinos dienos proga linkėjo Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Ukrainoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, Motinos diena švenčiama antrąjį gegužės mėnesio sekmadienį. Šia proga gegužės 14 d. paskelbtoje vaizdo žinioje Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas sakė, kad Ukrainos motinos neša didžiausią dabartinio karo sukelto skausmo naštą. „Šiandien visi reiškiame pagarbą ukrainietėms motinoms ir jas karštai apkabiname, – kalbėjo ganytojas. – Šiandien ypatingai meldžiamės už motinas, kurios nerimauja dėl savo vaikų ten, kur jų gyvybėms gresia didžiausias pavojus: okupuotose teritorijose, kur vyksta karo veiksmai. Šiandien meldžiamės už motinas, kurios, siekdamos išsaugoti savo vaikų gyvybes ir ateitį, atsidūrė toli nuo gimtosios žemės. Šiandien ypač apkabiname motinas, kurios neteko savo vaikų šiame baisiame, nežmoniškame kare. Šiandien apkabiname motinas, kurios verkia gedėdamos savo žuvusių sūnų ar dukterų. Šiandien apkabiname tas motinas, kurios žino, kad sūnus ar dukra yra priešo nelaisvėje. Su ypatinga meile apkabiname tas motinas, kurias pasiekė baisi žinia, kad jų vaikas žuvo.“

Arkivyskupas pavedė visas motinas Švenčiausiosios Mergelės Marijos globai ir meldė, kad Dievas jas laimintų. „Brangios ukrainietės motinos, telaimina jus Dievas visokeriopu gėriu ir sveikata! Tegul šypsena sugrįžta į gražios, nuostabios ukrainietės motinos veidą.“

Vatikano radijo laidose italų ir ukrainiečių kalbomis sekmadienį buvo perduotas interviu su Lidija – Romoje laikiną prieglobstį gavusia ukrainiete motina, kurios sūnus kovoja fronte.

„Mama, jaučiu pareigą ginti savo tėvynę, jei to nepadarysime mes, tai kas tai padarys? Taip man sakė mano sūnus, gimęs prieš 26 metus laisvoje ir nepriklausomoje Ukrainoje“, – pasakojo moteris, kuri gyvendama Italijoje dalyvauja „Motinų maldos“ judėjime. Šis judėjimas, žinomas daugiau kaip šimte pasaulio šalių, vienija motinas, kurios meldžiasi už taiką ir visų pasaulyje vykstančių karų užbaigimą.

Ką jaučia motina, sužinojusi, kad jos vaikas išeina į karą? „Iš pradžių buvo neviltis, netgi pyktis, – pasakojo Lidija. – Tačiau tai truko tik kelias dienas, paskui atsigavau. Turime būti dvasiškai stiprūs, pasikliauti malda, nes malda suteikia ramybės ir padeda išsaugoti energiją eiti toliau, dirbti. Turime melstis ir dirbti, kad padėtume savo vaikams ir visiems kitiems: našlaičiams vaikams, sužeistiesiems, kariams, kurie per kovas buvo sužaloti, neteko sveikatos. Turime ir toliau daryti artimo meilės darbus.“

„Kitoms motinoms, kurių vaikai yra fronte, aš sakau, kad turime pasitikėti savo sūnumis ir dukromis, jie yra mūsų ateitis, – tęsė Lidija. – Kai juos auginome, kai matėme, kaip jie pradėjo vaikščioti ir kalbėti, kai išmoko pirmąsias maldas ir ėjo į bažnyčią, kai išmoko šeimos vertybių, jie pasitikėjo savo tėvais. Šiuo karo metu turime pasitikėti savo vaikais. Jie kovoja už laisvę ateities kartoms.“

„Šią motinoms skirtą dieną siunčiu linkėjimus visoms joms visame pasaulyje, dėkodama Dievo Motinai, kuri mus saugo, stiprina ir mums padeda“, – sakė ukrainietė motina. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode