Ukrainos religiniai lyderiai: atsakingi už karą turi būti nubausti

nuabustiViename iš paskutinių pareiškimų visas Bažnyčias ir didesnes religines organizacijas Ukrainoje vienijanti asociacija dar kartą, kaip tai darė nuo karo pradžios, pasmerkė Rusijos karinės invazijos įvykdytus ir vykdomus nusikaltimus bei griovimus: tai negali likti nenubausta. 

Visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba išreiškė pritarimą Ukrainos valdžios ir tarptautinės bendruomenės partnerių iniciatyvai įsteigti specialų tarptautinį baudžiamąjį tribunolą.

„Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba reikalavo ir toliau reikalauja patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus didžiausio XXI amžiaus nusikaltimo žmonijai sumanytojus, organizatorius ir vykdytojus. Nuolatiniai artilerijos, raketų ir bombų smūgiai į civilių gyventojų namus, mokyklas, vaikų darželius, bažnyčias, mečetes ir sinagogas, miestų ir kaimų griovimas, sąmoningas Ukrainos istorinio, kultūrinio ir dvasinio paveldo naikinimas, moterų ir vaikų žudymas, egzekucijos, kankinimai, grobimai, tyčiojimasis iš tarptautinės teisės, branduolinis šantažas – visa tai negali ir neturi likti nenubausta“, – rašoma Tarybos pareiškime.

„Konstatuodami didžiulį sielvartą, kurį Rusija sukėlė mūsų tikintiesiems ir visai Ukrainos tautai, suvokdami Rusijos imperializmo keliamą grėsmę Europos tautoms ir remdamiesi savo religiniais principais, asmeniniais įsitikinimais bei sąžinės raginimais, besąlygiškai remiame tarptautinio tribunolo, kuris teistų Rusijos valdžią už agresijos nusikaltimą – už prieš Ukrainą pradėtą karą, sukūrimą. Pasisakome už greitą tarptautinio tribunolo, kurį remia valstybės lyderės, įsteigimą ir darbo pradėjimą bei agresyvų karą prieš Ukrainą pradėjusių asmenų nubaudimą“, – priduriama komunikate, kuriame taip dar kartą primenama deportuotų ukrainiečių vaikų ir jų sugrąžinimo problema, remiamos Tarptautinio baudžiamojo teismo iniciatyvos, o tarptautinė bendruomenė kviečiama remti ir kompensacijos mechanizmą, skirtą Rusijos padarytai žalai Ukrainos valstybei ir visuomenei atlyginti. (RK / Vatican News)   

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode