12proc
Popiežius: esame sukurti ne vien darbui, bet ir pramogai

sukurtiBažnyčia laimina ir lydi keliaujančių pramogų parkų darbuotojus, jiems skelbia Kristų Išganytoją, kuris keliaudavo po miestus ir kaimus visiems skelbdamas džiugiąją Dievo karalystės žinią, pasakė popiežius audiencijoje pirmadienį Italijos nacionalinės pramogų parkų asociacijos nariams.

„Viešpaties angelas“: ar mokame dėkoti už gautas dovanas?

mokameKovo 19 dienos vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą – jį verta vėl perskaityti – evangelinį pasakojimą apie neregio išgydymą ( žr. Jn 9, 1–41) ir apie žmonių reakcijas, kurios beveik visos yra nepalankios: kaimynai negali tuo patikėti, fariziejai siekia pasmerkti išgijimą dėl to, kad jis įvyko per šabą, tėvai bijo garsiai pripažinti. O ką pasakytume mes?

Benediktas XVI. Šeši šv. Juozapo gyvenimo epizodai

epizodaiKovo 19 dieną minima Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, liturginė iškilmė, dėl sutapimo su sekmadieniu švenčiama pirmadienį. Popiežius Benediktas XVI, neslėpęs meilės ir pagarbos šv. Juozapui, yra ne kartą kalbėjęs apie šv. Šeimos globėją.

Vatikano diplomatas: žurnalistų vaidmuo itin svarbus konfliktuose

svarbus„Pastangos remti žiniasklaidos laisvę ir jos teigiamą poveikį taikai ir saugumui turėtų būti grindžiamos bendru supratimu apie jos vaidmenį tarnaujant, remiant ir saugant žmogaus orumą“, – Šventojo Sosto misijos vardu pareiškė kun. Giuseppe Francone, kalbėdamas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) diskusijoje apie žiniasklaidos laisvę ir saugumą.

Maldos už išnaudojimų aukas diena Prancūzijoje

dienaAtsiliepdama į popiežiaus Pranciškaus kvietimą skirti specialią dieną seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo valdžia ir sąžine aukoms, 2021 metais Prancūzijos vyskupų konferencija nusprendė tokią dieną minėti trečiąjį gavėnios penktadienį: šiemet – kovo 17-ąją dieną.

Popiežiaus katechezė. Visi esame apaštalai

apastalai„Pamėginkime geriau suprasti, ką šiandien reiškia būti apaštalu“, – sakė popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą per bendrąją audienciją tęsdamas savo katechezių ciklą, skirtą Vatikano II Susirinkimo mokymui apie visuotinį pašaukimą būti Evangelijos skelbėjais.

Popiežiaus interviu: karas, lyčių ideologija, reforma ir svajonės

lyciuPradėdama interviu su popiežiumi Pranciškumi apie dešimt jo pontifikato metų Elisabetta Piqué, Argentinos dienraščio „La Nacion“ žurnalistė, nevengė aštraus klausimo: ar galima kalbėti apie genocidą Ukrainoje? Savo akimis, pasak jos, ji matė su žeme sulygintas mokyklas, teatrus, ligonines, gyvenvietes, bendras kapavietes. Pasak žurnalistės, aiškiai matoma, kad rusai stengiasi sunaikinti ukrainiečius kaip tautą.

Svarbiausia pontifikato žinia: dalytis gailestingumu, kurį patys esame gavę

dalytisPraėjus dešimčiai metų nuo Pranciškaus išrinkimo, verta prisiminti esminius dalykus, kuriuos nuo pat savo tarnystės pradžios jis skelbė ir tebeskelbia, rašo pontifikato sukakties proga Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli. Pasak jo, ta pagrindinė Pranciškaus skelbiama žinia – tai Dievo gailestingumas, kuriuo visi esame dosniai apdovanoti ir kuriuo turime dalytis su kitais.

Pranciškus: svarbiausia – brolybė, gebėjimas verkti ir šypsotis

brolybeLaikas negailestingai greitai bėga. Nori suprasti, kas dedasi šiandien, bet matai, kad tai jau vakar. Gyvename nuolatinėje įtampoje tarp to, ko dar nėra, ir to, kas jau praėjo. Tokie buvo šie dešimt metų. Šiais popiežiaus žodžiais prasideda „Vatican News“ italų redakcijos tinklalaidė, sukurta 10 metų nuo Pranciškaus išrinkimo sukakties proga.

10 Pranciškaus metų. Romos rabino, ortodoksų ir anglikonų vadovų sveikinimai

romosKovo 13 d. sukankančių popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 10-ųjų metinių proga jį pasveikino Romos žydų bendruomenės, kurios istorija yra dar ilgesnė, nei krikščionių istorija šiame mieste, vadovas rabinas Riccardo Di Segni, taip pat ypatingai artimus bičiuliškus ryšius su popiežiumi užmezgę ortodoksų visuotinis patriarchas Baltramiejus ir anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby.

Pranciškus mano, kad Ukrainoje susikovė imperijos

susikoveApkalbos yra klastinga liga, ardo šeimas, sako popiežius interviu šveicarų radijui ir televizijai RSI. Popiežiavimo jubiliejaus proga įrašytas pokalbis bus transliuojamas sukakties išvakarėse, kovo 12 d. Pranciškus prisipažino, kad jam buvo nejauku sėstis į invalido vėžimėlį. O koks bus pomirtinis gyvenimas jis neįsivaizduoja – teprašo Švč. M. Marijos, kad būtų šalia.

Popiežius atnaujino kardinolų tarybos sudėtį

sudetiVatikano Spaudos salė antradienį, kovo 7 d., informavo apie popiežiaus pertvarkytą kardinolų tarybos sudėtį, jos narius, įskaitant penkis naujus, ir pranešė, kad kitas kardinolų tarybos posėdis įvyks balandžio 24 d.

Turkija ir Sirija po mėnesio nuo žemės drebėjimų: „Neužmirškite mūsų!“

musu„Mums reikia visko: padėkite, neužmirškite mūsų!“, – sako vyskupas P. Bizzeti SJ, Anatolijos katalikų apaštališkasis vikaras. Jis pasakojo italų katalikų naujienų portalui SIR apie milijonus žmonių ištikusią nesaugumo padėtį, praėjus mėnesiui nuo 45 000 žmonių gyvybių pareikalavusio žemės drebėjimo. Vyskupas kalbėjo apie situaciją Turkijoje, tačiau kaimyninėje Sirijoje padėtis irgi dramatiška.

Popiežius: išeinanti Bažnyčia dalijasi Kristaus gailestingąja meile

dalijasiRomoje šiomis dienomis lankosi gausus būrys amerikiečių seminaristų, Klivlando vyskupijos Švč. M. Marijos seminarijos ir teologijos akademijos auklėtinių, kurių dauguma rengiasi kunigystei kiti kitoms tarnystėms: nuolatinei diakonystei, pastoracijos ir ugdymo, tęsia teologijos mokslus arba lanko prie seminarijos veikiančią Boromiejaus gimnaziją. Pirmadienį, kovo 6., seminarijos bendruomenę audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Kun. Gintaras Blužas OFS: dvasinio gyvenimo reikia kiekvienam, kuris keliauja

dvasinioAr kada nors teko girdėti apie dvasinį palydėjimą? Kelionę tikėjimo keliu drauge su kitu žmogumi. Apie šią tarnystę Bažnyčioje sutiko pasidalinti Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas OFS. Gimęs ir augęs Šiluvoje, jau devynioliktus metus einantis kunigystės keliu ir pokalbio metu šyptelėdamas prisimena, kad per visus kunigystės metus dažnai teko tarnauti skirtingose vietose.

Popiežius: ar savo aplinkoje ieškome Jėzaus šviesos ženklų?

savoSekmadienio Mišių Evangelijos skaitinys pasakojo apie Jėzaus atsimainymą – jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Anot popiežiaus, kalbėjusio sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje, Jėzaus mokiniams jo atsimanymas buvo staigmena: jie ilgą laiką matė mokytojo Meilės veidą, bet tik dabar pastebėjo, koks jis gražus!

1948–2023: šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, jubiliejus

Prieš 75 metus šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją, popiežius paskelbė Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju globėju. 1948 m. apaštališkąjį laišką Pijaus XII vardu pasirašė jo būsimas įpėdinis ir šventasis, monsinjoras Giovanni Battista Montini, popiežius Paulius VI.

Pijus XII 1948 m. laiške pažymėjo, kad mielai pritaria Lietuvos vyskupų daugelio piliečių vardu pateiktam prašymui ir „apaštališkąja galia amžiams patvirtino, paskyrė ir paskelbė šventąjį Kazimierą Išpažinėją viso Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju užtarėju pas Dievą“.

Atnaujinti atsinaujinimą. Gavėnios pamokslas Vatikane

gaveniosXIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Bažnyčios istorija mums paliko karčią pamoką, kurios neturėtume pamiršti, kad nepakartotume ją sukėlusios klaidos, sakė popiežiaus namų pamokslininkas kard. Raniero Cantalamessa OFM Cap. penktadienio rytą pradėdamas pirmąją gavėnios meditaciją, kurios klausėsi Romos kurijos vadovai ir darbuotojai.

Nikaragvoje uždraustos viešos velykinės procesijos

proceDanieliaus Ortegos režimas, valdantis Nikaragvą, nesiliauja ieškojęs progų įgelti Katalikų Bažnyčiai, vienai iš didesnių visuomenės jėgų, kurios jis negali palenkti taip, kaip palenkė teisėsaugą, parlamentą ar kariuomenę. Vienas iš paskutinių režimo žingsnių – viešų gavėnios ir Velykų procesijų uždraudimas.

Popiežius: vien apeigų ar vien darbų Bažnyčia – ne Bažnyčia

apeiguPaskutinę vasario mėnesio dieną du belgų krikščioniški savaitraščiai – „Tertio“ ir „Dimanche“ – paskelbė interviu su popiežiumi Pranciškumi. Interviu įvyko, patikslina leidėjai, prieš gerus du mėnesius, tačiau klausimai ir temos – vienodai aktualūs: Vatikano II Susirinkimas ir sinodiškumas, karas Ukrainoje ir kitur, šventumo pavyzdžiai, kartų sąveika, krikščioniško gyvenimo prioritetai, krikščioniškos gairės politikos ir ekonomikos gyvenime. Pateikiame keletą interviu minčių.

Lenkijos „Caritas“ Ukrainai ir ukrainiečiams perdavė paramos už 126 mln. eurų

perdaveLenkija yra viena iš didžiausių politinių ir karinių Rusijos agresyviai užpultos Ukrainos sąjungininkė. Bet taip pat – viena iš didžiausių humanitarinių donorių, priėmusi daugybę ukrainiečių savo teritorijoje, pasiuntusi daugybę pagalbos į Ukrainą. Tai liudija ir Lenkijos „Caritas“ organizacijos ataskaita: į Ukraina išsiųsta virš 1000 sunkvežimių krovinių su pagalba, pagalbos ukrainiečiams Lenkijoje ir Ukrainoje vertė siekia beveik 598 milijonus zlotų, apie 126 milijonų eurų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode