Sveikatos priežiūros specialistams pritraukti – beveik 23 mln. Eur investicijų

pritrauktiSveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia šalies savivaldybes teikti paraiškas sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir išlaikymui. Tam numatyta beveik 23 mln. Eur investicijų iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų. Priemonėmis didelis dėmesys skiriamas specialistų pritraukimui į regionus, sveikatos mokslų srities studijų populiarinimui, skiriant įvairias finansines paskatas. Tikimasi, kad tai ne tik padės spręsti medikų trūkumo problemą, tačiau ir pagerins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams.

Atsižvelgiant į Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) duomenis apie sveikatos priežiūros specialistų situaciją, SAM parengė Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų 2024–2029 metų planą. Plane numatytos tokios priemonės, kaip studijų kainos finansavimas, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje modelio sukūrimas ir įdiegimas, labiausiai trūkstamų profesinių kvalifikacijų ir specializacijų prestižo didinimas, profesinis orientavimas ir kt.

Įgyvendinant plane numatytas priemones, šalies savivaldybės gali pretenduoti į finansavimą tokioms veikloms:

  • darbo užmokesčio priedo mokėjimą gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie rezidentūros studijų ciklus atliks rezidentūros bazėje, esančioje ne Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse, ne trumpiau nei 6 mėn. (nepertraukiamai);
  • gydytojų rezidentų, gydytojų odontologų rezidentų rezidentūros studijų, aukštųjų mokyklų studentų išplėstinės praktikos slaugos, odontologinės priežiūros studijų, slaugos specializacijų neformaliojo švietimo programų, profesinio mokymo įstaigų mokinių slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos kainos finansavimui;
  • vidaus ligų gydytojų antrosios profesinės kvalifikacijos įgijimo (persikvalifikavimo), baigiant trumpesnę šeimos medicinos arba skubiosios medicinos rezidentūros studijų programą, finansavimui; 
  • stipendijų mokėjimui gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie mokosi tose rezidentūros studijų programose, į kurias sunkiausia pritraukti norinčius studijuoti (geriatrija, teismo medicina, vaikų odontologija), taip pat profesinio mokymo mokiniams (slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa, paramediko modulinė profesinio mokymo programa), pirmosios pakopos studijų studentams (odontologinė priežiūra), antrosios pakopos studijų studentams (išplėstinės praktikos slauga);
  • aukštųjų mokyklų studentų bendrosios praktikos slaugos, slaugos studijų kainos finansavimui;
  • stipendijų skyrimui studijuojantiems pirmosios pakopos studijų studentams (bendrosios praktikos slauga, slauga).

Siekiant užtikrinti priemonių veiksmingumą, numatyta, kad dalis finansinėmis paskatomis pasinaudojusių asmenų įsipareigotų dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Priemonėms finansuoti iš viso suplanuota 22 991 942 Eur investicijų iš Europos socialinio fondo bei bendrojo finansavimo. Visos projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2029 m. rugpjūčio 31 d. 

Esamus ir / ar būsimus sveikatos mokslų studentus, norinčius pasinaudoti finansinėmis paskatomis ir įsidarbinti atitinkamoje sveikatos priežiūros įstaigoje, kviečiame komunikuoti su savivaldybėmis (galimais projektų vykdytojais) ir / ar asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

Savivaldybės paraiškas teikia per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Su detalesniu priemonių aprašymu ir reikalavimais galite susipažinti ČIA.

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode